HRADEC KRÁLOVÉ - ANGLICKÝ TÁBOR

TERMÍN MÍSTO CENA VÝLET 1 VÝLET 2
16. - 20.7. 2018
První soukromá ZŠ, Vocelova1334/9,
Hradec Králové
1590,- Kč Farma a koně Poklad na hradě

CHLUMEC NAD CIDLINOU - ANGLICKÝ TÁBOR

TERMÍN MÍSTO CENA VÝLET 1 VÝLET 2
23. - 27.7. 2018

DDM, 9. května, Chlumec n/C

1490,- Kč Farma a koně Poklad na hradě

 

Tábory s NIKATOUR :)